Het bestuur, bestuursleden en belangrijke vermeldingen

Wie zijn de verantwoordelijke personen bij de vereniging?

 

Het Dagelijks Bestuur

Voorzitter:
Gert-Jan van Steenis
Runxputteweg 2
1851 OM Heiloo
Tel.06-51571031

>> eMail

Secretaris
Annelies Melgers
Oosterzijweg 29
1851 PB Heiloo
Tel. 06-22936166

>> eMail
Penningmeester
Harold Lamme
Boswinde 28
1852 XH Heiloo
Tel. 06-51112181

>> eMail

 

Bestuursleden

Voorzitter TTC
Heidi ten Kroode
Vennewatersweg
21-23
1852 PT Heiloo
Tel.072-5053148
>> eMail
Voorzitter Kantine

>> eMail

 

Ledenadministratie

Ledenadministratie
Bert en Hanny Kok
Pijlemeeth 12
1851 EH Heiloo
Tel.072-5336302

>> eMail
 

 

Ere-leden van de vereniging

Mevr. R.Pohley (overleden 2016), mevr. E. Molenaar en de heren W.G.A.M.Oude Essink Nijhuis, G.C.Happe, G.P. van Deventer, C.Holstvoogd, H.Drescher en J. Meines.

 

Bankrelatie: ABN-AMRO Heiloo rek.nr. 437349284.
Onze tennisbanen maken deel uit van het sportpark Het Vennewater